Kandled 

Pisike säde teeb suure tule

VÄIKEKANNEL

 

…Kust saab kannel keerud kaaned?
Lõhe lõua luusta.
Kust saab kannel keerud keeled?
Neiu noore juustesta … 

Väikekannel sobib suurepäraselt kammerlikuks  kodusmusitseerimiseks, laulu saateks,  ansamblimänguks, muusikakaliseks kujunduseks, jutu taustaks ja töös  lastega. Üha enam leiab väikekannel populaarsust pedagoogide hulgas, kuna on lihtsalt õpitav ja samas ka lihtsalt õpetatav. Muusikaterapeudid  soovitavad väikekandle rahustavat heli stressi maandamiseks ja lõõgastumiseks.

Vaata erinevaid kandle pilte pildigaleriist

Väikekandle häälestamise aluseks võetakse kõige pikem keel (madalam toon). Kui näiteks 6-keelse väikekandle esimene keel on G, siis häälestus on G, A, H, C, D, E. Kui esimene keel on D, siis häälestus on D, E, Fis, G, A, H, jne.

Väikekandle häälestust võib muuta üles ja allapoole umbes ühe tooni võrra. Seega saab näiteks G-pilliga mängida ka F ja A duuris. Liialt lõdvad keeled enam ei helise ja liialt pingul keeled võivad katkeda. Väikekannelt on lihtne häälestada ka molli. 6-keelse G-pilli puhul seame g-molli häälestades 3. ja 6. keele poole tooni võrra madalamaks. Väikekandlel on võimalik moodustada I, IV ja V astme akorde, mis on enamkasutatavad laulu saatmisel.

5-KEELNE KANNEL

See pill on enamlevinud Soome  ja Karjala aladel. Standardmudeli, G pilli pikkus on umbes 50 cm, laius laiemast kohast umbes 11 cm ja kitsamast kohast 7 cm.  Sobib mängimiseks F-A helistikes

Standardmudeli D pilli pikkus on umbes 70 cm, laius laiemast kohast 12 cm ja kitsamast 7,5 cm. Sobib mängimiseks C-E helistikes. 


6-KEELNE KANNEL

Pill on enamlevinud Balti rahvaste  ja Loode-Vene regioonis. Standardmudeli G pilli pikkus on umbes 50 cm, laius  laiemast kohast umbes 13 cm ja  kitsamast kohast 8 cm. Sobib mängimiseks F-A helistikes. Standardmudeli D pilli pikkus on umbes 70 cm, laius laiemast kohast 13 cm ja kitsamast 8 cm.  Sobib mängimiseks C-E helistikes. 

Pilliga saab kaasa õpiku, mis sisaldab 60 noodistatud pillilugu. 


7-KEELNE KANNEL

Mängutehnika ja häälestuse poolest sarnaneb 6-keelsele kandlele, kuid  juurde on lisatud 7. bassikeel (dominant), mis sobib kõlaliselt kokku kandlel  moodustavate akordidega ja laiendab  mänguvõimalusi.  Häälestus G pillil on D, G, A, H, C, D, E.  Pisut laiem kui 6-keelne kannel.

Pilliga saab kaasa õpiku, mis sisaldab 60 noodistatud pillilugu. 


10-12 KEELNE KANNEL

Kandletüüp sarnaneb põhimõtteliselt 5-7 keelsete pillidega, kuid erinevus seineb keelte arvus ja pilli laiuses.  Mängutehniliselt ei erine 10-12 keelne pill 5-7 keelse kandle tehnikast.  Keeli on lihtsalt rohkem, heliulatus suurem ja pilli kõla tänu kõlapinna suurusele võimsam. Loomulikult on sellist pilli mängima õpppida raskem, kuid annab mängijale suuremad võimalused. 

Standardmudeli G pilli pikkus on 55 cm, laius laiemast kohast 19 cm ja kitsamast 12 cm. Häälestus D, E, Fis, G, A, H, C, D, E, Fis. 
Standardmudeli D pilli pikkus on 75 cm, laius laiemast kohast 20 cm ja kitsamast 12 cm. Häälestus A, H, Cis, D, E, Fis, G, A, H, Cis. 


SETO KANNEL ehk GUSLI

Pill on levinud Setomaal ja Loode-Vene regioonides. Häälestuselt sarnane tavalistele väikekanneldele,  kuid valmistatud ühest puupakust ja  omab kõlalaua pikendust ehk laba. Võimalik tellida 5-12-keelseid pille, helistik nagu tavalisel väikekandlel (G, D). Eritellimisel valmistame ka teistes helistikes seto kandleid.


Erinevaid tüüpe väikekandleid on võimalik tellida naturaalsete puidu toonidega või peitsituna teile meeldivas toonis. Kõik väikekandle küljed ja alumine põhi on lakitud, kuid kõlalaud on peitsitud või õlitatud. Soovi korral raudvirblite asemel ka puitvirblid.

NB! Kõikide väikekanneldega saab kaasa lisakeelte komplekti, häälestusvõtme.

 

Parem üks suur kui kaks väikest.

UUEM KANNEL

42-KEELNE KANNEL, RAHVA- ehk KODUKANNEL

Pill on leidnud laialdast kasutust kodusel musitseerimisel ja rahvamuusikaansamblites. Kannel  võimaldab paralleelselt mängida meloodiat  ja saadet akordidel. Parema käega  mängitakse meloodiat ja vasakuga saadet  või mõlema käega meloodiat. Ehituselt  sarnane kromaatilise kandlega,  kuid keeled asetsevad kõlalaua suhtes paralleelselt . Pikkus 85 cm ja laius 45 cm.


46-KEELNE KROMAATILINE KONTSERTKANNEL

Kannel on välja kujunenud hilisematest diatoonilise helistikega rahvakandle tüüpidest. Kromaatiline helijärjestus võimaldab pillil mängida muusikat rahvalikust Bachini. Helidiapasoon  c-a3. Mängu hõlbustamiseks on viidud keeled kõlalaua suhtes viltu ja omavahel risti nii, et parema käe all on kõik täistoonid  ja vasaku käe all on kõik pooltoonid (klaveril mustade ja valgete klahvide põhimõte).  Raamistik on valmistatud kasest või saarest , küljed on kaetud spooniga ja peitsitud mahagoni tooni.  Pealmine kõlalaud on valmistatud kuusest  (kõlamaterjal) ja põhi samuti kuusest (kõlamaterjal) või vahtrast. Raam ja põhi on lakitud.  Pilli pikkus on 95 cm ja laius 55 cm. Komplektis on 3 jalga (tuge), häälestusvõti. 


HIIUROOTSI KANNEL 

Hiiurootsi kannel kuulub poogenpillide  hulka ja mängitakse nii poognaga, kui ka noppetehnikas. Mängutehniliselt  ja konstruksioonilt sarnaneb pill  viiulile. Pilli pikkus on ligi 53 cm ja laius 15 cm. Pilli komplektis on kaasas ka hobusesabajõhvidega poogen. Keelteks kasutan hobusesabajõhve või tamiili.  Tamiilist keeled seisavad paremini hääles ja kohanevad temperatuurimuutustega hästi.  Pillile saab tellida juurde kasti.Kuidas mängitakse, vt. Pildigalerii 
Kahel esimesel keelel mängitakse meloodiat ja alumised on burdoonkeeled. Mängimisel  toetatakse pilli alumine osa veidi kallakil põlvedele, vasaku käega hoitakse kinni peelest, helisid  võetakse sama käe sõrmeselgadega tagantpoolt  vastu esimest ja teist keelt surudes.  Mängides tõmmatakse teisi keeli lahtiselt kaasa.

HÄÄLESTUSVÕTMED ja TAGAVARAKEELED 

Häälestusvõtme hind on 70 EEK
Tagavarakeeltekompekt maksab 60-70 EEK


KANDLEKOJA SÄRGID

Kandlekojal on ka oma kratipiltidega särgid.
Saadaval kahes värvis ja suurustes S, M, L, XL, XXL.
Särgi hind 100 EEK.


Särgi pilti vaata siit.

NOODIKOGU

                        Noodikogu, mis sisaldab mänguõpetust ja 60 noodistatud lugu väikekandlele.

Hind 25 EEK