Noorema õigus on vanemale au anda                              


Elan külas, kus on pikad puutöö traditsioonid. Minu vanaisa, Aalus Linamäe, oli vankrimeister ja olen talle väga tänulik, et ta äratas minus huvi puutöö vastu. Tänu temale tegin ma tutvust puutööriistadega ja voolisin esimesed isetehtud mänguasjad. Vanaisalt õppisin järjekindlust ja lugupidavat suhtumist töösse.

Aitähh Sulle! 


  Aalus Linamäe

Tegijast

Ükski meister pole meistriks sündinud


Minu huvi kandle vastu tekkis tänu selle pilli imelisele ja müstilisele kõlale. Esimest korda kuulsin väikekandle häält kasutatuna ühes teatrietenduses 1992. aastal. Kannelt ise valmistada proovisin aga 1998. aastal  ühe Tallinna Klaverivabrikus toodetud pilli eeskujul. Põhjalikult pühendusin kandle meisterdamisele ja hea kõla otsingutele 1999. aastal. Enne seda töötasin puusepana 8 aastat. Oma pillide juures taotlen säravat kõla, käsitsuslihtsust, head häälestatavust ja mängumugavust. 

Materjalina kasutan eestimaist väärispuitu (tamm, kask, vaher, saar). Kandle tähtsaim osa – kõlalaud on valmistatud spetsiaalsest oksavabast tiheda süüga kuusepuust (resonantsmaterjal). Keelteks on spetsiaalne muusikainstrumentide juures kasutatav terastraat. 


Elan kaasa iga oma pilli valmimisele ja tunnen suurt rõõmu kui pill on valmis. Kunagi ei meisterda ma kannelt halva tujuga, oma tööd peab nautima, siis on tulemus ka parem. Parim pill valmib siiski koostöös tellijaga, kes oma soove ja tahtmisi võimalikult täpselt kirjeldab. Iga pill on eriline ja kordumatu. Suhtun kandlesse suure austusega, sest just see pill on olnud üks tähtsamaid muusikainstrumente meie esivanemate muusikalises enesemääratlemises ja kestnud läbi sajandite tänapäevani.  Olen õnnelik, et minu töö on minu hobi ning mul on palju sõpru folgiklubis “Kandlekoda” ja rahvamuusikute hulgas. 

15. septembril 2001. aastal avasin rahvapillide valmistamisele, remondile ja taastamisele spetsialiseerunud töökoja.Kandlekoja töökojas valmistatakse:

  • erinevates helistikes väikekandleid
  • erineva keeltearvuga väikekandleid
  • kõlalabaga seto kandleid
  • erinevat tüüpi rahvakandleid
  • kromaatilisi kontsertkandleid
  • hiiurootsi kandleid
  • vanade kannelde koopiaid

Samas tegeleme:

Lisaks kogume vanu, erinevat tüüpi kandleid loodava kandlemuuseumi jaoks.