Väikekandled

6-keelelised väikekandled

Kuuekeelne D helistiku pill. Häälestus on esimese oktavi D, E, Fis, G, A, B